Oenigt om jobb

Idag är det lättare än någonsin att hitta bra hantverkare i Stockholm utan att behöva betala svart för tjänsten. Som vi har rapporterat om tidigare verkar ROT-programmet blommat upp ordentligt sedan införandet. Det har diskuterats från både innan, under och efter att man infört programmet – huruvida det stjälper eller hjälper landets ekonomi. Förutom de politiska diskussionerna som handlat strikt om ställningstaganden för eller emot den här sortens lättnader har det även förekommit finare politisk retorik från framförallt socialdemokraterna. Det har främst handlat om att moderaternas och högerblockets förslag enbart har varit en kortsiktig och mycket populistisk lösning på ett enligt Östros obefintligt problem. Han hävdade under sin tid som ekonomisk politiskt sakkunnig hos socialdemokraterna att en lösning som innebär lägre direkta skatteintäkter för staten bara gör skada på samhällets utsatta. Att det ökar de ekonomiska klyftorna i samhället. Det skulle alltså vara både ett dåligt ekonomiskt initiativ.

Opponerar mot arbete

I förlängningen hävdar även Waidelich och dagens opposition att avdrag och lättnader som detta inte bara drabbar välfärden och ökar klyftorna bara på det sättet. Att ROT-avdraget och RUT-avdraget båda leder till fler jobb och en ökad omsättning på arbetsmarknaden verkar alla politiska partier vara överens om. (Även om vänsterpartiet aldrig öppet skulle hålla med om något som hörts i det högra örat.) Men där går åsikterna och tron på framtiden isär mellan vänster- och högerblocket isär. Vänstern hävdar å det mest bestämda att det ökande antalet anställda i städ och byggbranschen leder eller kommer att leda till lönedumpning och dåliga förhållanden för de mest utsatta. Vilket i sin tur, tillsammans med avdraget, gör att de rika blir rikare och de fattiga fattigare.