ROT- lyckad politik

Tack vare det arbetsmarknads-politiska beslutet att man skulle införa avdrag för bygge i hemmet för ett par år sedan lever småföretagen gott i dag.

ROT-avdraget har visat sig vara allt annat än en politisk och populistisk floskel. Dess största kritiker i riksdagen har hävdat att det sänker både villkor och löner för de som är anställda inom byggbranschen. För att inte tala om de uteblivna inkomsterna från skatten. Samma politiska kritiker kan även hävda att köphetsen och kapitalismen kan gå i spinn när det blir billigare att renovera sina hem. Att treenigheten Badrum Inspiration och Dansk design kan få hybris på grund av detta politiska beslut. Må hända är det så. Men när ett land är i farozonen för en ekonomisk recession är omsättning ett av de bästa vapnen som finns. Och just nu omges Sverige av grannländer i Europa som går på knä.

Entydiga resultat

Att låna pengar från bankerna och investera i sina egna hem är på många sätt en bra sak. Man får bättre livskvalitet och värdet på hemmet ökar förmodligen. Men oavsett om de politiska antagonisterna har rätt på många punkter så talar siffrorna och resultaten av ROT-programmet alla ett entydigt språk. Ända sedan man bestämde för att återinföra avdraget för ett par år sedan har summan av beviljade ansökningar för avdrag bara ökat per år. Detta innebär linjärt att företag och anställda i byggbranschen har fått se mer pengar de senaste åren. Detta har också inneburit att de både kan och behöver anställa mer människor. Vilket förstås är bra för arbetslöshetssiffrorna och den politiken. Då vet man att det funkar. Sist men inte minst har man med ökad konsumtion av hantverkare i hemmet kunnat få ner siffrorna för svartjobb.