Politikerna har svårt att bestämma sig

Att politiker idag inte håller vad de lovar är mer en regel än ett undantag och någon som nu backar på sitt ord är stadsminister Stefan Löfven – man kommer att sänka ROT-avdraget, trots kritik från flera håll.

snickare tak hantverkare byggaEn fråga som politikerna i Sverige ofta oense om är frågan om jobb, vilket vi tidigare skrivit om. Men en annan sak som är på tapetern just nu är hur vår nyblivne stadsminister Stefan Löfven backar bak på sitt ord om att låta ROT-avdraget vara kvar så som det är.  Men vill nämligen nu sänka avdraget från regeringens håll och detta har fått allt annat än positiv respons. Bland annat har moderaten Niklas Wykman uttryckt att Löfvens ändring i frågan är ett svek eftersom att socialdemokraterna i sin valrörelse lovat att lämna rotavdraget oförändrat – vilket man nu alltså inte kommer att göra.

Ändring av ROT-avdraget

Det man nu vill göra är att minska avdraget från att vara hälften av vad kostnaden är för en renovering på upp till 100 000 kronor till att istället endast berättiga avdrag till en knapp tredjedel av kostnaden. Anledningen till denna ändring uppges vara att regeringen istället vill lägga dessa pengar man då sparar på att öka bostadsbyggandet – vilket varken Folkpartiet eller Sveriges Byggindustrier ser som något positivt då man menar att detta kommer att öka såväl svartjobb som det kommer bli färre jobb i landet.

”– Det här förslaget innebär att det bli färre jobb i Sverige, och det betyder att man långsiktigt drar undan möjligheten att finansiera välfärden och också tillkomsten av nya bostäder, säger Mats Persson (FP).” läs mer här.