Ny lag om smslån

Den 1 juli i år 2014 trädde en ny lag i kraft som behandlar regleringen kring smslån och hur lånegivarföretagen ska bete sig. För konsumenten innebär detta ingen större skillnad, förutom att det nu blir säkrare att som kund att ansöka om lån eftersom den nya lagen säkerställer att ingen utan kreditvärdighet slinker mellan sprickorna så att säga. Så om du funderar på att exempelvis låna pengar hos Advisa innebär detta att den kreditprövning som numera utförs görs grundligare för konsumentens eget bästa.

Smsboken header (2)

Så här skriver Riksdagen om Finansrådets betänkande:

”I likhet med vad som gäller enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse uppställer den nya lagen ett grundläggande krav på att verksamheten bedrivs på ett sätt som är sunt. Det handlar om ett allmänt kvalitetskrav som tar sin utgångspunkt i det grundläggande syftet att verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att konsumenternas förtroende för marknaden kan upprätthållas. Företagen ska handla hederligt, rättvist och professionellt.” läs mer hos riksdagen.se här.

Likväl på Finansinspektionens hemsida står att läsa att sedan den 1 juli 2014 är det numera Konsumentverket som meddelar sanktionsavgift till de företag som missköter denna nya lag. Dock ska minnas att Finansinspektionen fortfarande är den myndighet som utövar yttersta tillsyn av lånegivarna. Konsumentsverkets inblandning är endast för att stärka konsumentens ställning i kreditfrågan exempelvis genom att se till att företag som missköter ångerrätten på två veckor får sanktiner för detta.