Kriminalanställda åtalade för övervåld

Vid vissa ingripanden kan poliser och andra yrkespersoner inom säkerhetsområdet behöva använda våld för att avväpna en hotfull brottsling. Däremot finns det situationer då det använts otillåtet våld. Nu har två kriminalanställda blivit åtalade för övervåld.

639783-at-the-demonstration

I Metro kan vi läsa om att två anställda vid Kriminalvårdens nationella transportenhet blivit åtalade för övervåld när en man skulle utvisas från Sverige. Våldet ska ha varit oprovocerat enligt vittnen på plats, medan andra vittnen hävdar det motsatta. Misshandeln ska ha ägt rum på förvaret i Märsta i april förra året. En polis och de två åtalade männen skulle transportera en man till Arlanda flygplats för att mannen skulle utvisas. De åtalade ska ha brukat övervåld genom att slå och kasta mannen in i en vägg. Polisen tillbakavisar dock att man ska ha använt otillåtet våld.

Batong används endast i speciella situationer

Det är rätt ofta som vi nås av nyheten om poliser och andra säkerhetsanställda som brukat övervåld. Det är svårt att veta var gränsen går för när ett ingripande blir för fysiskt. Gör exempelvis den som ska omhändertas motstånd och blir farlig för sig själv eller omgivningen, har polisen befogenhet att vara mer fysisk. Läs mer. När det handlar om en situation då en brottsling försöker rymma från ett gripande får poliser däremot inte använda polisutrustning som batonger. Det får de endast använda ifall de blir fysiskt angripna av en person. Utrustningen är däremot ett väldigt bra hjälpmedel för poliser för att avväpna hotfulla situationer där människors liv kan vara på spel. Den här typen av utrustning kan poliser, väktare och ordningsvakter köpa från exempelvis Castle Security och läsa mer om här. Utrustningen får dock endast användas av dessa yrkesgrupper och man måste ha ett personligt tillstånd och specialutbildning för att bära dem på allmän plats.