Sverige är fullt av möjligheter

Många är det som tar det avlånga land som vi bor i för givet, men det är viktigt att man kommer ihåg alla de fördelar som det ger. Här i Sverige kan man bli av med arbete och bostad, men fångas upp av staten som hjälper en att komma på benen igen. Lätt är det inte alltid, men möjligheterna finns och det oavsett vilka problem man ramlar över. I en artikel från gd.se som har rubriken ”Sverige är ett tryggt land” har en kvinna uppvuxen i Syrien skrivit om skillnaden mot att leva i Sverige. Här är ett inslag från artikeln:

Man känner sig trygg här. Jag har nya vänner och kompisar och det är roligt. Första gången jag kom hit, kändes det lite konstigt. Mina släktingar är kvar i Syrien och jag hoppas att kriget ska sluta inom den närmaste tiden. Jämställdhet och mänskliga rättigheter är mycket respekterade i Sverige men samhällets traditioner är olika inom våra kulturer, som till exempel högtider, fester och relationer mellan människor.

Det är fascinerande läsning, men också väldigt sorgligt, eftersom det visar på hur man inte kan uppskatta vårt avlånga land om man inte har sett annat, som hur det är i Syrien. Och det är just det här med mänskliga rättigheter som gör att vårt land är så bra. För här ser vi till att ingen skadas, och det är det viktigaste ett land ska göra. Bara det att man kan få målsägandebiträde om någonting händer som hjälper att ta vara på ens intressen och fungerar som stöd under exempelvis en förundersökning samt en kommande brottsrättegång. Det är en självklarhet om man bor i Sverige att ha, men så är det inte i andra länder, och det är ju faktiskt alldeles galet. Om du är i behov av detta kan du exempelvis hitta målsägandebiträde på Familjens Jurist, som hjälper dig under den svåra tiden i ditt liv.

Andra saker som man inte tänker på som är fördelar med Sverige är exempelvis dessa:

  • Socialbidrag och dylik. Eftersom vi betalar skatt i Sverige kommer möjligheten till socialbidrag, vilket är någonting man kan få om man hamnar i svårigheter och kanske inte kan arbeta eller behöver hjälp att betala en för hög hyra. Sen är det klart  viktigt att denna inte utnyttjas, men det finns det folk som ska kontrollera.
  • Arbetsstöd. Om man har svårt att ta sig in i arbetslivet finns det arbetsstöd som gör det lättare att komma in i arbetslivet. Exempelvis kan arbetstagaren betala mindre i lön för att ge den som står utan erfarenhet stöd.
  • Gratis studier. Sverige är nära på unikt i sin stil att ge möjlighet till gratis studier. Här kan du alltid utbilda dig oavsett ålder, och det är aldrig försent att ta igen om man missar någonting med exempelvis komvux.

Det är tre starka fördelar med att bo i Sverige och få ta del av det system som samhället är byggt av. Sen är et också viktigt att man kommer ihåg att man också måste betala skatt och arbeta själv för att det ska fungera, annars fallerar allting.

1810052-sveriges-flagga-2