Myndigheterna – pappersbrukens bästa vän

Svenska myndigheter gör av med otroliga mängder papper varje dag. Därigenom blir de en viktig kund till den svenska pappersindustrin, som sysselsätter många anställda. I Sverige finns idag, trots kraftiga nedskärningar under 1960- och 70-talen, 57 stycken massa- och pappersbruk.
En viktig anledning till att ett land som Sverige, som inte har särskilt många invånare, kan ha så många pappersbruk är myndigheternas stora pappersanvändning. Visst går mycket papper och pappersmassa på export till andra länder, och visst beror den stora svenska pappersindustrin på att det finns en rik tillgång på skog i Sverige. Men en del av förklaringen är också att Sverige är ett byråkratiskt land.
Den tilltagande datoriseringen har än så länge inte medfört någon drastisk minskning av pappersanvändandet på kontor runt om i Sverige, snarare tvärt om. Det blir snarare ännu mer papper, varav många är dokument som på något sätt har att göra med den tilltagande datoriseringen.
I Sverige har vi dessutom ovanligt många myndigheter, inte bara på nationell utan även på lokal nivå. Landet är indelat i kommuner, län och i några fall regioner. Dessutom finns polisdistrikt, och Tullverket och Kustbevakningen har en egen indelning av riket. Myndigheter på alla dessa olika nivåer utfärdar dokument av olika slag, och i de större kommunerna finns även kommundelsnämnder eller stadsdelsnämnder med vissa ansvarsområden. I norr finns även Sametinget. För någon som kommer utifrån är floran av myndigheter av olika slag svåröverskådlig, bl.a. eftersom landsting och länsstyrelser opererar på samma geografiska enheter, men har olika uppgifter och representerar olika intressen.